Duurzame soja

Definitie / scope

Duurzame soja als ingrediënt: Europees, indien huismerkproduct buiten EU geproduceerd dan duurzaamheidsstandaard (100% ontbossingsvrij) zoals RTRS/Proterra. Het gaat om producten waarin soja het hoofdbestandsdeel is. In de oude scope zit geen certificeringsvereiste voor Noord-Amerikaase soja. 

Doel

Doelstelling 2025: 100% ontbossing- en conversievrije keten in 2025

Toelichting resultaten

Voor soja hebben we ons gecommitteerd om een 100% ontbossing- en conversievrije keten te garanderen in 2025. De scope van dit commitment zal, met de aankomende ontbossingswetgeving, worden uitgebreid. Voor nu geldt dat alle soja als ingrediënt van Zuid-Amerikaanse en Noord- Amerikaanse herkomst verwerkt in huismerkproducten moet gecertificeerd conform een Good Agriculture Practice standaard. In 2023 breiden we dit uit met soja van Europese herkomst. 

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot duurzame keten.