Vis met keurmerk

Definitie / scope

Vanaf 2020 werkt Jumbo met een nieuwe indicator voor duurzame keten. Het gaat hier om het aandeel (huismerkproducten) vis met een duurzaamheidskeurmerk.

Doel

2020: 100% vis , schelp- en schaaldieren voorzien van certificering, zoals ASC en MSC.

Toelichting resultaten

Het aandeel vis met keurmerk is in 2020 gestegen. Dit komt deels door een wijziging van de definitie: naast visproducten voorzien van het MSC of ASC keurmerk, tellen nu ook producten met een groene score op de VISwijzer.