Zuivel met keurmerk

Definitie / scope

Vanaf 2020 werkt Jumbo met een nieuwe indicator voor duurzame keten. Het gaat hier om het aandeel (huismerk) drinkzuivelproducten met een duurzaamheidskeurmerk.

Doel

Doelstelling 2020: alleen nog weidegangmelk in Jumbo Huismerkassortiment.
Doelstelling 2022: alleen nog maar duurzamere melkproducten.

Toelichting resultaten

Het aandeel zuivel met keurmerk is in 2020 gestegen. De scope is aangepast waardoor vanaf 2020 niet alle zuivelproducten meetellen, maar uitsluitend drinkzuivel. Het aandeel met een keurmerk zoals weidemelk, PP en BLK1* in drinkzuivel is gestegen.