Arbeidsomstandigheden in de keten

Definitie / scope

Leveranciers in hoog- en middenrisicolanden die per jaareinde voldoen aan een certificering gericht op arbeidsomstandigheden (zoals BSCI, ETI/SMETA keurmerk).

Doel

Tot op heden zag de doelstelling voor dit onderwerp toe op leveranciers van huismerkproducten in hoogrisicolanden (100%). 

Het doel dat we voor 2025 nastreven is dat leveranciers uit zowel hoog- als middenrisicolanden voor 100% gecertificeerd zijn op het gebied van social compliance.

Toelichting resultaten

Dit jaar is 90% van de leveranciers uit aangewezen hoogrisicolanden gecertificeerd, een daling van 3 procentpunten die is veroorzaakt door een wijziging in de zogeheten BSCI classificatie van hoog- en middenrisicolanden. Het gevolg hiervan is dat nu andere landen de classificatie ‘hoogrisico’ hebben gekregen. We houden vast aan onze doelstelling van 100% certificatie en hebben dit ook als zodanig opgenomen in onze MVO-voorwaarden.

In 2022 hebben we een nulmeting uitgevoerd voor huismerkleveranciers in middenrisicolanden. In totaal voldoet 17% van de leveranciers aan een vereiste certificering gericht op arbeidsomstandigheden. Het doel is om dit percentage volgend jaar te verhogen naar 60%. 

In 2022 hebben we onze MVO voorwaarden aangescherpt en gedeeld met onze leveranciers. Eind 2022 heeft ruim 66% van de leveranciers deze voorwaarden ondertekend. De Jumbo Gedragscode Verantwoord Inkopen, onderdeel van onze MVO voorwaarden, is door 81% ondertekend. Met de overige leveranciers zijn we in gesprek over hoe doelstellingen gehaald kunnen worden. Streven is dat in 2023 al onze leveranciers onze MVO voorwaarden hebben ondertekend. Alle inkopers en assortimentsmanagers van Jumbo krijgen elk jaar een (opfris)training over verantwoorde inkoop en risico’s voor mens, dier en milieu in de verschillende productieketens.  

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot arbeidsomstandigheden in de keten.