2020

Elektriciteitsverbruik

Het elektriciteitsverbruik van alle winkels, kantoren, distributiecentra en zelfstandige pick-up points die gedurende het jaar in gebruik waren van de Jumbo Groep Holding.

Lees meer ›Elektriciteitsverbruik

2020

Gasverbruik

Het gasverbruik van alle winkels, kantoren, distributiecentra en zelfstandige pick-up points die gedurende het jaar in gebruik waren van de Jumbo Groep Holding. Gedurende het rapportagejaar nieuw geopende winkels worden meegenomen in de scope.

Lees meer ›Gasverbruik

2020

Totaal energieverbruik Jumbo

Het (naar MJ omgerekende) elektriciteits- en gasverbruik van alle winkels, kantoren, distributiecentra en zelfstandige pick-up points die gedurende het jaar in gebruik waren van de Jumbo Groep Holding.

Lees meer ›Totaal energieverbruik Jumbo

2020

Energy Efficiency Index

Relatieve energie efficiëntie van de Jumbowinkels, na correctie voor weersinvloeden, openingstijden, winkelvloeroppervlak en hoeveelheid koel en vriesoppervlak, ten opzichte van peiljaar 2010. Berekend namens het CBL.

Lees meer ›Energy Efficiency Index

2020

Transport

Alle vervoersbewegingen, inclusief home delivery en getransporteerde rolcontainers tussen distributiecentra, winkels en e-fulfilment centers (EFC’s) binnen de Jumbo Groep Holding m.u.v. vestigingen La Place.

Lees meer ›Transport

2020

CO2-footprint

Totaal kg berekende CO2-equivalenten gedeeld door het totale aantal m2 VVO. De totale CO2-uitstoot betreft elektriciteit, gas, transport en koudemiddelen (scope 1 en 2).

Lees meer ›CO2-footprint