Energie en emissies

Definitie / scope

Voor het meten en beheren van de uitstoot van onze broeikasgassen hanteren we het Greenhouse Gas Protocol . Daarbij rekenen we zowel de directe als indirecte uitstoot om naar CO2-equivalenten, welke worden opgesplitst in scope 1, 2 en 3. Dit jaar hebben we de uitstoot uit scope 3 voor het eerst inzichtelijk gemaakt. De gerapporteerde uitstoot is in ton (1.000 kg) CO2-equivalenten. 

Doel

In 2022 hebben we ons gecommitteerd aan het Science Based Target initiative (SBTi). In 2023 dienen we het 2022 resultaat als basisjaar samen met onze doelstellingen in bij het SBTi.

Toelichting resultaten

In bovenstaande grafiek zijn de emissies in scope 1 en 2 opgenomen in vergelijking met voorgaande jaren. De scope 3 emissies zijn geen onderdeel van de grafiek, aangezien we hiervoor een nulmeting hebben uitgevoerd in 2022. Deze data is voor voorgaande jaren niet beschikbaar. 

De emissies uit scope 1 (directe uitstoot in de vorm van brandstof, aardgas en koelmiddelen) en scope 2 (indirecte uitstoot in de vorm van elektriciteitsverbruik) zijn gedaald met respectievelijk 2,7% en 1,6%. De totale uitstoot binnen scope 1, 2 en 3 is uitgekomen op 10.677 kiloton. Van de totale emissies 2022 ziet 98% toe op emissies binnen de waardeketen van Jumbo (Scope 3).