CO2-footprint

Absolute CO2-uitstoot
Verdeling CO2-uitstoot
Relatieve CO2-uitstoot

Definitie / scope

De absolute (totale) CO2-uitstoot betreft elektriciteit, gas, transport en koudemiddelen (scope 1 en 2). Hierbij wordt het WVO naar rato gecorrigeerd (afronding op maandniveau). Relatieve CO2-uitstoot betreft de totale hoeveelheid CO2-equivalenten (kg) gedeeld door het totale aantal m2 WVO. 

Doel

Bedrijfsvoering supermarkten en distributiecentra CO2-neutraal in 2030.

Toelichting resultaten

De totale CO2 uitstoot van Jumbo is lager geworden en de relatieve uitstoot per m2 WVO (winkeloppervlak) is ook gedaald.

In 2021 was de CO2 uitstoot als gevolg van lekkage van koudemiddelen ongeveer 20% lager dan in het jaar daarvoor. Deze afname komt voornamelijk omdat we meer natuurlijke koudemiddelen zijn gaan gebruiken in de nieuwe installaties, waardoor veel minder koudemiddel van het type R507A is bijgevuld. Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot energie en emissies.