Elektriciteitsverbruik

Definitie / scope

Het elektriciteitsverbruik van alle winkels, kantoren, distributiecentra en zelfstandige pick-up points die gedurende het jaar in gebruik waren van de Jumbo Groep Holding. Gedurende het rapportagejaar nieuw geopende winkels worden meegenomen in de scope. Gedurende het rapportagejaar gesloten of verkochte winkels worden meegenomen tot en met de sluitingsdatum. Hierbij wordt het verkoopvloeroppervlak (VVO) naar rato gecorrigeerd (afronding op maandniveau). Verbruiken van nieuwe of gesloten niet-winkelpanden worden altijd meegenomen in de scope.

Toelichting resultaten

De toename van het elektriciteitsverbruik is met name te verklaren door de stijging van het winkelvloeroppervlak. Echter, per vierkante meter winkelvloeroppervlak is het elektriciteitsverbruik in 2021 gedaald ten opzichte van 2020. Dat komt vooral door de relatief koude zomer en het plaatsen van nieuwe, energiezuinigere (koel)installaties bij verbouwingen. Ook hebben we verschillende nieuwe PV-systemen geïnstalleerd, waardoor we meer energie zelf kunnen opwekken. Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot energie en emissies.