Gasverbruik

Definitie / scope

Het gasverbruik van alle winkels, kantoren, distributiecentra en zelfstandige pick-up points die gedurende het jaar in gebruik waren van de Jumbo Groep Holding. Gedurende het rapportagejaar nieuw geopende winkels worden meegenomen in de scope. Gedurende het rapportagejaar gesloten of verkochte winkels worden meegenomen tot en met de sluitingsdatum. Hierbij wordt het VVO naar rato gecorrigeerd (afronding op maandniveau). Verbruiken van nieuwe of gesloten niet-winkelpanden worden altijd meegenomen in de scope.

Toelichting resultaten

Het aardgasverbruik is in 2021 gestegen, met name vanwege de relatief koude winter. Het gasverbruik in de winkels is deels een schatting gebaseerd op het gemiddelde gasverbruik per m2. Omdat we in 2022 over betrouwbaardere data willen beschikken, werken we aan het verbeteren van de gegevensverzameling met betrekking tot gasverbruik en verwarming. Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot energie en emissies.