Totaal energieverbruik Jumbo

Definitie / scope

Het (naar MJ omgerekende) elektriciteits- en gasverbruik van alle winkels, kantoren, distributiecentra en zelfstandige pick-up points die gedurende het jaar in gebruik waren van de Jumbo Groep Holding. Gedurende het rapportagejaar nieuw geopende winkels worden meegenomen in de scope. Gedurende het rapportagejaar gesloten of verkochte winkels worden meegenomen tot en met de sluitingsdatum. Hierbij wordt het VVO naar rato gecorrigeerd (afronding op maandniveau). Verbruiken van nieuwe of gesloten niet-winkelpanden worden altijd meegenomen in de scope.

Doel

De doelstelling is 20% energiebesparing ten opzicht van 2010.

Toelichting resultaten

Ons totale verbruik van energie (elektriciteit en gas) is in 2021 gestegen, maar de vergelijking met vorige jaren is lastig te maken vanwege een aangepaste wijze van berekenen. Vanaf 2021 delen we ons totale energieverbruik (alle kantoren, distributiecentra, zelfstandige pick-up points, filialen en winkels van ondernemers) door het totaalaantal vierkante meter winkelvloeroppervlak (m2 WVO). Voorheen werd het verkoopvloeroppervlak (m2 VVO) als maatstaf genomen. Het winkelvloeroppervlak is groter dan het verkoopvloeroppervlak. Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot energie en emissies.