Transport

Definitie / scope

Alle vervoersbewegingen, inclusief home delivery en getransporteerde rolcontainers tussen distributiecentra, winkels en e-fulfilment centers (EFC’s) binnen de Jumbo Groep Holding m.u.v. vestigingen La Place. Uitgevoerd door zowel eigen- als ingehuurd transport. Berekend in kg CO2-equivalenten per getransporteerde rolcontainer.

Toelichting resultaten

Met betrekking tot onze transportmiddelen geldt dat de zogeheten emissiefactor van diesel in 2021 lager is uitgevallen. Dit komt doordat de diesel in Nederland meer wordt bijgemengd. De CO2 uitstoot voor transport (kg CO2/ rolcontainer) is daarentegen toch iets gestegen vanwege een lagere beladingsgraad (aantal containers per vrachtwagen) als gevolg van de coronapandemie en de relatief koude zomer in 2021. De komst van nieuwe opleggers met een hogere beladingsgraad kon dit niet voorkomen. Onvoorspelbare volumeschommelingen in combinatie met de beperkte transportcapaciteit na de  - tijdelijke - heropening van de samenleving hebben ertoe geleid dat de CO2 uitstoot per container per saldo is toegenomen met 3,7%. Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot energie en emissies.