CO2-footprint

Definitie / scope

Totaal kg berekende CO2-equivalenten gedeeld door het totale aantal m2 VVO. De totale CO2-uitstoot betreft elektriciteit, gas, transport en koudemiddelen (scope 1 en 2). Gedurende het rapportagejaar nieuw geopende winkels worden meegenomen in de scope. Gedurende het rapportagejaar gesloten of verkochte winkels worden meegenomen tot en met de sluitingsdatum. Hierbij wordt het VVO naar rato gecorrigeerd (afronding op maandniveau). Verbruiken van nieuwe of gesloten niet-winkelpanden worden altijd meegenomen in de scope.

Doel

Bedrijfsvoering supermarkten en distributiecentra CO2-neutraal in 2030.

Toelichting resultaten

De totale CO2 uitstoot van Jumbo is hoger geworden, maar de relatieve uitstoot per m2 VVO (winkeloppervlak) is gedaald. Alleen de uitstoot door koudemiddelen is gestegen; de rest is gedaald.

De (lange termijn) doelstelling is dat de bedrijfsvoering, supermarkten en distributiecentra CO2-neutraal worden.