Totaal energieverbruik Jumbo

Definitie / scope

Het (naar MJ omgerekende) elektriciteits- en gasverbruik van alle winkels, kantoren, distributiecentra, hubs en zelfstandige pick-up points die gedurende het jaar in gebruik waren van de Jumbo Food Groep, omgerekend naar verbruik per vierkante meter winkelvloeroppervlakte. 

Toelichting resultaten

Het totale energieverbruik is dit jaar met 1% afgenomen ten opzichte van 2021. Deze daling wordt grotendeels verklaard door de afname van aardgasverbruik dit jaar met 21%. Deze daling wordt enerzijds verklaard doordat 2022 een warmer jaar was dan 2021 en anderzijds is de daling te danken aan het gasloos maken van winkels. Als gevolg van de uitfasering van gas is het verbruik van elektriciteit dit jaar gestegen met 5%. 

Het totale m2 winkelvloeroppervlakte is dit jaar met 7% gestegen door winkeluitbreidingen en de opening van nieuwe winkels. Door de sterkere stijging in winkelvloeroppervlakte dan de stijging in energieverbruik is het energieverbruik per m2 WVO dit jaar met 7% gedaald. 

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot energie en emissies.