Energy Efficiency Index

Definitie / scope

De Energie Efficiency Index drukt het energieverbruik uit ten opzichte van de situatie in 1995 (index = 100). Hoe efficiënter een supermarkt wordt gebouwd, hoe lager de EEI​. Het betreft elektriciteits- en aardgasverbruik in de Jumbo winkels. De EEI wordt berekend op basis van de door het CBL goedgekeurde methodiek. 

Doel

Doelstelling: daling van 2% energie efficiency per jaar.

Toelichting resultaten

In lijn met de doelstelling is de Energy Efficiency Index (EEI) dit jaar met 2 procentpunt verbeterd. Dit is het gevolg van investeringen in verduurzaming bij de nieuwbouw en verbouwing van onze winkels. In bijna alle Nederlandse winkels hebben we een systeem van energiemanagement geïmplementeerd. Op basis daarvan kunnen we ook wekelijks een analyse uitvoeren die bijdraagt aan het verder verbeteren van de EEI.

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot energie en emissies.