Scope 1 

Uitsplitsing scope 1

Definitie / scope

Scope 1 ziet toe op de directe emissies. Dit betekent dat deze emissies rechtstreeks afkomstig zijn van bronnen die in eigendom of gecontroleerd zijn door Jumbo. Het betreft de emissies veroorzaakt door aardgas, koudemiddelen en brandstof in onze winkels, distributiecentra en gedurende transport. De gerapporteerde uitstoot is in ton (1.000 kg) CO2-equivalenten. 

Doel

In 2022 hebben we ons gecommitteerd aan het Science Based Target initiative (SBTi). In 2023 dienen we het 2022 resultaat als basisjaar samen met onze doelstellingen in bij het SBTi.

Toelichting resultaten

Het totale aardgasverbruik is in 2022 met 21% gedaald ten opzichte van 2021. Dit is met name het resultaat van het uitfaseren van aardgas bij verbouwingen van winkels. Het brandstofverbruik is in 2022 met 10% gestegen als gevolg van een stijging van het aantal gereden kilometers voor homedelivery en een toename van het brandstof verbruik per kilometer in 2022. 

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot energie en emissies.