Totaal energieverbruik Jumbo

Definitie / scope

Het (naar MJ omgerekende) elektriciteits- en gasverbruik van alle winkels, kantoren, distributiecentra en zelfstandige pick-up points die gedurende het jaar in gebruik waren van de Jumbo Groep Holding. Gedurende het rapportagejaar nieuw geopende winkels worden meegenomen in de scope. Gedurende het rapportagejaar gesloten of verkochte winkels worden meegenomen tot en met de sluitingsdatum. Hierbij wordt het VVO naar rato gecorrigeerd (afronding op maandniveau). Verbruiken van nieuwe of gesloten niet-winkelpanden worden altijd meegenomen in de scope.

Doel

De doelstelling is 20% energiebesparing ten opzicht van 2010.

Toelichting resultaten

In 2020 is ons totale energieverbruik per vierkante meter verkoopvloeroppervlak (m2 VVO) is nagenoeg hetzelfde als in 2019. Het elektriciteitsverbruik is gestegen, maar het gasverbruik is gedaald.