Afvalproductie per type afval

Scope

Alle geproduceerde afvalstromen afkomstig van filialen en ondernemers aangesloten op de centrale Jumbo contracten, de Jumbo Groep Holding m.u.v. vestigingen La Place distributiecentra en kantoren. Berekend in kg per m2 VVO.

Trendverklaring

Onze afvalproductie per m2 VVO is met 2,4% licht gestegen ten opzichte van 2017. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van meer restafval (5,8%) en meer Over Datum Producten (3%). Papier en karton is slechts licht gestegen (0,7%) en folie is fors afgenomen (-8%). De stijging van het restafval is deels het gevolg van vervuild folie met bijvoorbeeld voedselresten. Deze stroom wordt steeds vaker afgekeurd en moet dan behandeld worden als restafval, wat de forse afname van folie verklaard. De stijging van ODP komt voor een deel doordat we sinaasappelschillen apart zijn gaan inzamelen en deze als ODP tellen. In 2018 hebben we meer dan 250 ton sinaasappelschillen ingezameld om zeep en schoonmaakmiddelen van te maken!

De toename van restafval en ODP is echter niet volledig verklaard met de afkeur van folie en inzameling van sinaasappelschillen, vanwege hun relatief kleine omvang. Een volledige verklaring kunnen wij nog niet geven, doordat we de invloed van verdere factoren nog niet volledig in beeld hebben. Dit betreft factoren als correcte registraties en wijzigingen in ons assortiment. Dit gaan we nader onderzoeken.

Om de vervuiling van folie aan te pakken hebben we een traceersysteem opgezet om te achterhalen uit welke vestigingen eventuele afgekeurde ladingen folie komen. We gaan dan vervolgens met individuele vestigingen in gesprek om de vervuiling aan te pakken.