CO2-uitstoot transport

Scope

Alle vervoersbewegingen en getransporteerde rolcontainers tussen distributiecentra, winkels en e-fulfilment centers (EFC’s) binnen de Jumbo Groep Holding m.u.v. vestigingen La Place. Uitgevoerd door zowel eigen- als ingehuurd transport. Berekend in kg CO2g-equivalenten per getransporteerde roltainer.

Trendverklaring

De CO2-uitstoot per getransporteerde rolcontainer is gedaald van 2,18 kg CO2 per rolcontainer in 2017 tot 2,11 kg CO2 per rolcontainer in 2018, een afname van 3,5%. Deze daling komt voornamelijk door een hogere beladingsgraad van de voertuigen, zowel voor het reguliere transport als voor de e-commerce.

Wanneer we alleen naar het reguliere transport naar winkels kijken, dan is de CO2-uitstoot per getransporteerde rolcontainer opnieuw gedaald van 1,90 kg CO2 per rolcontainer in 2017 tot 1,87 kg CO2 per rolcontainer in 2018, een afname van 1,4%. Naast de hogere beladingsgraad hebben we het wagenpark ook uitgebreid met twee hybride bakwagens en een volledig elektrische trekker-opleggercombinatie.

De CO2-uitstoot per getransporteerde rolcontainer van de e-commerce is afgenomen met maarliefst 22%. Dit komt ook door een flinke toename van de beladingsgraad.

Komende jaren willen we het aantal lange zware voertuigen (LZV’s) gaan uitbreiden, zodat we de emissies per vervoerde rolcontainer verder kunnen verbeteren.

Wij hebben in 2018 ons wagenpark flink vernieuwd, zodat een groot deel uit Euro6-motoren bestaat of gebruik maakt van een alternatieve brandstof. In 2019 willen we deze vernieuwing gaan afronden, zodat alle motoren Euro6 zijn.