Relatieve CO2-uitstoot

Scope

Totaal kg berekende CO2-equivalenten gedeeld door het totale aantal m2 VVO. Voor gedurende de jaren verkochte of gesloten winkels zijn de m2 VVO gecorrigeerd naar rato van het aantal meegenomen maanden.

Trendverklaring

De totale CO2-uitstoot per m2 VVO van Jumbo is in 2018 gedaald met 7,2% ten opzichte van 2017. De totale CO2-uitstoot betreft elektriciteit, gas, transport en koudemiddelen. De belangrijkste CO2-besparing hebben we gerealiseerd met nieuwe koelinstallaties die ander typen koudemiddelen gebruiken die veel milieuvriendelijker zijn. Daarnaast is ons elektriciteitsverbruik ook afgenomen met 2,2%, maar zijn het gasverbruik en het transport toegenomen met respectievelijk 6,0% en 4,3%. De toename van gasverbruik komt voornamelijk voor rekening van de distributiecentra, waar het gasverbruik met 12,8% is gestegen. De belangrijkste oorzaak is een verhoging van de ruimtetemperatuur met 2°C. De toename van transport komt door een toename in het aantal gereden kilometers. Daarentegen rijden we wel efficiënter dankzij een hogere beladingsgraad van onze voertuigen (zie Transport onder Footprint).