Gezonde levensstijl

Definitie / scope

Vanaf 2020 werkt Jumbo met een nieuwe indicator voor gezonde levensstijl: het aantal downloads van de Jumbo Foodcoach app.

Doel

Doelstelling 2020: 50.000 downloads Jumbo Foodcoach App.
Doelstelling 2021: 250.000 downloads Jumbo Foodcoach App.

Toelichting resultaten

In het tweede kwartaal van 2020 is de Jumbo Foodcoach app geïntroduceerd, in eerste instantie gericht op (amateur)wielrenners. Dat zorgde voor een groot aantal downloads in korte tijd. Gedurende 2020 is de app breder onder de aandacht van klanten gebracht en aangepast voor nieuwe groepen sporters. Hierdoor nam het aantal downloads verder toe, met een mooi eindresultaat als gevolg. In 2021 zet Jumbo in op een verdere verbreding van de doelgroep. Dat moet wederom leiden tot een flinke stijging van het aantal downloads. De doelstelling voor 2021 is 250.000 downloads.