Lokale betrokkenheid

Definitie / scope

Vanaf 2020 werkt Jumbo met een nieuwe indicator voor lokale betrokkenheid: de klanttevredenheidscore. Dat is de score op klanttevredenheid m.b.t. lokale betrokkenheid van Jumbo, van zowel primaire als secundaire klanten, o.b.v. perceptie (waar doet men meeste boodschappen, waar daarnaast de meeste).

Doel

Doelstelling 2025: 54

Toelichting resultaten

Veel lokale initiatieven, zoals sport- en buurtactiviteiten, konden in 2021 vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Hierdoor is de lokale betrokkenheid iets gedaald t.o.v. 2020. Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot lokale betrokkenheid.