Totaal energieverbruik Jumbo Groep Holding

Scope

Het naar MJ omgerekende elektriciteits- en gasverbruik van alle winkels, kantoren en distributiecentra die gedurende het jaar in gebruik waren van de Jumbo Groep Holding. In een jaar gesloten of verkochte locaties zijn tot moment van sluiting of overdracht meegenomen en m² VVO is voor die locaties gecorrigeerd naar rato van het aantal meegenomen maanden.

Trendverklaring

In 2018 is ons totale energieverbruik per vierkante meter verkoopvloeroppervlak (m2 VVO) met 0,5% gedaald ten opzichte van 2017. Enkele redenen voor deze daling zijn de verdere installatie van LED-lampen en de vervanging van koelinstallaties voor zuinigere varianten. Het gasverbruik is daarentegen wel met 2,9% gestegen. Dit komt voornamelijk voor rekening van de kantoren en distributiecentra, waar het gasverbruik met 14,2% is gestegen. De belangrijkste oorzaak is een verhoging van de ruimtetemperatuur van de distributiecentra met 2°C.