Genormaliseerde EBITDA en netto schuld

Definitie / scope

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten, In 2020 werden de eenmalige posten veroorzaakt door de definitieve sluiting van 23 La Place restaurants, de geplande uitbesteding van de exploitatie van 44 La Place restaurants en de reorganisatie op het hoofdkantoor van Jumbo.

Toelichting resultaten

De stijging van de genormaliseerde EBITDA in 2020 ten opzichte van 2019 is het resultaat van een sterk verbeterd resultaat van Jumbo en een negatief resultaat van La Place, beide gedreven door de effecten van de coronapandemie en tevens versterkt door incidentele transacties gerelateerd aan Jumbo vastgoedlocaties.

De netto schuld (voor IFRS16) is door aflossingen op bankschulden gedaald in 2020.