Leverage ratio

Definitie / scope

De leverage ratio wordt berekend als: Netto schuld/genormaliseerde EBITDA.

Toelichting resultaten

De netto schuld (voor IFRS16) is gedurende 2020 door aflossingen op bankschulden gedaald tot € 276 miljoen vergeleken met € 346 miljoen voorgaand jaar. Inclusief IFRS16 bedraagt de netto schuld ultimo 2020 € 2.915 miljoen. Daarmee is de leverage ratio inclusief IFRS16 gedaald tot 3,87 ten opzichte van 4,57 ultimo 2019.