Leverage ratio

Scope

Netto schuld/genormaliseerde EBITDA

Trendverklaring

De netto schuld is gedurende 2018 door de overname van EMTÉ gestegen tot een niveau van € 309 miljoen vergeleken met € 170 miljoen voorgaand jaar. Dit resulteert in een stijging van de leverage ratio naar 0,82.