Totale afvalproductie

Type afvalstromen

Definitie / scope

Alle geproduceerde afvalstromen, berekend in ton (1.000 kg) afval per m2 winkelvloeroppervlak, afkomstig van distributiecentra, kantoren, filialen en ondernemers aangesloten op de centrale Jumbo contracten, de Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. m.u.v. vestigingen La Place en vestigingen in België.

De totale afvalproductie bevat: folie, papier, karton, ODP (Over Datum Producten), restafval en sinaasappelschillen. Afvalinzameling door Jumbo van klanten, waaronder lampen, batterijen en frituurvet zijn geen onderdeel van de scope. 

Doel

Doelstelling met betrekking tot afval wordt in 2023 bepaald. 

Toelichting resultaten

De hoeveelheid opgehaald afval is in 2022 met 6% gedaald ten opzichte van 2021. Dit jaar is de hoeveelheid papier en karton verder gedaald als gevolg van sturing op het verminderen van primaire en secundaire verpakkingen. Verder zijn dit jaar opnieuw meer sinaasappelschillen apart ingezameld en is de hoeveelheid ‘Over Datum Producten’ verder afgenomen.

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot verpakkingen en afval.