Totale afvalproductie

Definitie / scope

Alle geproduceerde afvalstromen, berekend in ton (1.000 kg) afval per m2 VVO, afkomstig van distributiecentra, kantoren, filialen en ondernemers aangesloten op de centrale Jumbo contracten, de Jumbo Groep Holding m.u.v. vestigingen La Place en vestigingen in België.

Wel meegenomen: papier, karton, folie, ODP (Over Datum Producten), restafval en sinaasappelschillen. Niet meegenomen: lampen en batterijen, frituurvet.

Doel

Doelstelling afval wordt in 2022 bepaald.

Toelichting resultaten

De hoeveelheid papier, karton en restafval in onze winkels is in 2021 met 6% gedaald. Dit jaar zijn opnieuw meer sinaasappelschillen apart ingezameld en is de hoeveelheid ‘Over Datum Producten’ verder afgenomen. Wel is de hoeveelheid restafval in onze distributiecentra toegenomen, maar het aandeel daarbinnen van papier en karton is gedaald. Op onze kantoren is de hoeveelheid afval gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Dit is te wijten aan ruimere openingstijden en een hogere bezetting. In de winkels en distributiecentra scheiden we de afvalstroom met verpakkingsfolie, zodat recycling mogelijk is. Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot verpakkingen en afval.