Totale afvalproductie

Definitie / scope

Alle geproduceerde afvalstromen, berekend in kg per m2 VVO, afkomstig van distributiecentra, kantoren, filialen en ondernemers aangesloten op de centrale Jumbo contracten, de Jumbo Groep Holding m.u.v. vestigingen La Place en vestigingen in België.

Wel meegenomen: papier, karton, folie, ODP (Over Datum Producten), restafval en sinaasappelschillen. Niet meegenomen: lampen en batterijen, frituurvet.

Doel

Doelstelling afval wordt in 2021 bepaald.

Toelichting resultaten

De hoeveelheid restafval in onze winkels is significant gedaald. Dit komt onder meer door de aparte inzameling van sinaasappelschillen. Door de introductie van het Samen minder Verspillen schap is daarnaast de hoeveelheid ‘Over Datum Producten’ flink afgenomen. Dit betekent ook dat er dus veel minder voedsel is verspild. Door de toegenomen omzet zijn wel de afvalstromen in de distributiecentra toegenomen. Op onze kantoren is de hoeveelheid afval gedaald vanwege de beperkte openingstijden en bezetting als gevolg van de coronamaatregelen. Bij zowel de winkels als op onze distributiecentra hebben we daarnaast strenger toegezien op het schoonhouden en scheiden van afvalstromen zoals folies, zodat een groter deel van deze afvalstroom voor recycling in aanmerking komt.