Voedselverspilling

Definitie / scope

Voedsel dat geschikt is voor menselijke consumptie, maar dat wordt weggegooid al dan niet na de verstreken houdbaarheidsdatum, bederf of breuk. De hoeveelheid voedselverspilling wordt gemeten in ton (1.000 KG) weggegooid voedsel per miljoen euro aan omzet.

Doel

Doelstelling: 50% minder voedselverspilling in 2030 t.o.v. 2015.

Toelichting resultaten

Het totale gewicht aan producten met een verstreken houdbaarheidsdatum is dit jaar licht gestegen. Dit is deels toe te schrijven aan het feit dat we er beter in slagen om het aandeel verpakkingsmateriaal binnen het totale gewicht nauwkeuriger aan te geven. Het gevolg hiervan is wel dat het relatieve aandeel verspild voedsel op het totaal wat is toegenomen. Jumbo spant zich in om verspilling van producten verder terug te dringen door onder meer de voorraden beter te beheren en te investeren in extra koelwanden op de AGF-afdeling; dit laatste is nu gedaan in ruim 210 winkels.
Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot voedselverspilling.