Weggegooid voedsel

Definitie / scope

Aantal producten dat niet verkocht wordt vanwege de houdbaarheidsdatum, geregistreerd bij alle winkels (Jumbo filialen en franchise ondernemers)

Doel

Doelstelling: 50% minder voedselverspilling in 2030 t.o.v. 2015.

Toelichting resultaten

In 2021 hebben we 400.000 kilo minder voedsel verspild. Dit is een daling van 3% ten opzichte van 2020. In 2015 (basisjaar) was het ratio ton weggegooid voedsel per mln euro omzet 2,92. In 2021 was dat 1,52. In 2021 hebben we een daling van 48% gerealiseerd ten opzichte van het basisjaar. In 2020 hebben we een grote daling gerealiseerd wat grotendeels komt door het ‘Samen tegen verspilling’ winkelschap. In mindere mate draagt ook de hogere omloopsnelheid van producten als gevolg van de coronapandemie bij aan deze daling. Bij Jumbo zetten we daarnaast sterk in op het voorkomen van verspilling zoals het verbeteren van onze forecasting. Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot voedselverspilling.