Weggegooid voedsel

Definitie / scope

Aantal producten dat niet verkocht wordt vanwege de houdbaarheidsdatum, geregistreerd bij alle winkels (Jumbo filialen en franchise ondernemers)

Doel

Doelstelling: 50% minder voedselverspilling in 2030 t.o.v. 2015

Toelichting resultaten

In 2020 hebben we 3,4 miljoen kilo minder voedsel verspild. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2019. In 2015 (basisjaar) was het ratio ton weggegooid voedsel per mln euro omzet 2,92. In 2020 was dat 1,57. In 2020 hebben we een daling van 46% gerealiseerd ten opzichte van het basisjaar. Dit komt grotendeels door het succes van het ‘Samen tegen verspilling’ winkelschap. In mindere mate draagt ook de hogere omloopsnelheid van producten als gevolg van de coronapandemie bij aan deze daling. Bij Jumbo zetten we daarnaast sterk in op het voorkomen van verspilling zoals het verbeteren van onze forecasting.