Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2018

in € 1.000

Noot

2018

2017

Resultaat na belastingen

 

160.194

156.446

    

Resultaten die niet zullen worden gereclassificeerd

   

naar de winst- en verliesrekening

   

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen

10

1.552

1.478

Belastingen over mutaties op toegezegde-pensioenregelingen

11

-344

-369

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

13

-2

-162

Belastingen over reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

11

8

40

  

1.214

987

Totaalresultaat

 

161.408

157.433

    

Totaalresultaat toekomende aan aandeelhouders

 

161.408

157.433