Geconsolideerd verloop groepsvermogen 2018

Het verloop van het groepsvermogen over 2018 is als volgt:

 

Geplaatst

Algemene

Onverdeeld

Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000

kapitaal

reserves

resultaat

vermogen

Stand begin boekjaar 2018

8

283.860

156.446

440.314

     

Resultaat na belastingen

-

-

160.194

160.194

Winstbestemming voorgaand boekjaar

-

156.446

-156.446

-

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen

-

-1.208

-

-1.208

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

-

-6

-

-6

Totaalresultaat

-

155.232

3.748

159.980

     

Uitkering dividend aan Stichting Jumbo Groep

-

-44.000

-

-44.000

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders

-

-44.000

-

-44.000

Stand einde boekjaar 2018

8

395.092

160.194

555.294

Het verloop van het groepsvermogen over 2017 is als volgt:

 

Geplaatst

Algemene

Onverdeeld

Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000

kapitaal

reserves

resultaat

vermogen

Stand begin boekjaar 2017 vóór toepassing IFRS15

8

209.432

109.437

318.877

     

Eerste toepassing IFRS15

-

4.004

-

4.004

Stand begin boekjaar 2017 met toepassing IFRS15

8

213.436

109.437

322.881

     

Resultaat na belastingen

-

-

156.446

156.446

Winstbestemming voorgaand boekjaar

-

109.437

-109.437

-

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen

-

1.109

-

1.109

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

-

-122

-

-122

Totaalresultaat

-

110.424

47.009

157.433

     

Uitkering dividend aan Stichting Jumbo Groep

-

-40.000

-

-40.000

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders

-

-40.000

-

-40.000

Stand einde boekjaar 2017

8

283.860

156.446

440.314