Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

Werknemers

In 2018 waren geen werknemers in dienst van Jumbo Groep Holding B.V. (2017: 0).

Winstbestemming en resultaatbestemming

Details inzake de statutaire winstbestemming en de bestemming van het resultaat zijn opgenomen onder noot 25 van de geconsolideerde jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

De gebeurtenissen na balansdatum zijn opgenomen onder noot 26 van de geconsolideerde jaarrekkening.

Ondertekening van de jaarrekening

Veghel, 19 februari 2019

Namens de Raad van Bestuur,

Was getekend: G.F.T. van Eerd Chief Executive Officer

Was getekend: Drs. A.L. van Veen Chief Financial Officer

Was getekend: C.M.P.W. Cloosterman-van Eerd Chief Customer Officer

Namens de Raad van Commissarissen,

Was getekend: C.J.M. van Eerd President-commissaris

Was getekend: J.G. Bruijniks

Was getekend: A. Burgmans

Was getekend: Drs. W.G. Jiskoot

Was getekend: P. Coelewij