26. Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum van 30 december 2018 hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en die verwerking en/of toelichting in de jaarrekening 2018 behoeven.