Personalia

Raad van Commissarissen

C.J.M. van Eerd, President-Commissaris
J.G. Bruijniks 
A. Burgmans 
Drs. W.G. Jiskoot 
P. Coelewij 

Audit Committee

Drs. W.G. Jiskoot, Voorzitter
J.G. Bruijniks 

Commercial Committee

C.J.M. van Eerd, Voorzitter
A. Burgmans 
J.G. Bruijniks 

Raad van Bestuur

G.F.T. van Eerd, CEO
Drs. A.L. van Veen, CFO
Drs. C.M.P.W. Cloosterman-van Eerd, CCO

Directie Jumbo

Het executive committee bestaat uit:
Drs. R.M.J. Bertrand, Formule
O.M. de Boer, Buying & Merchandising
Drs. H.A.L. Boonstra, Human Resources
Ir. D.R.D. Dijkstra, ICT
Drs. P.A. van Erp RA, Finance
Ir. T. Hehenkamp, Data & Personalisation
C.J.A. de Jong, Supply Chain
R. van Keulen, Marketing
A.T.J. Willemse, Sales & Operations

De overige directieleden zijn:
J.A. Heuving, Franchise & Real Estate
Mr. R.J.B.T. Koens, Corporate Strategy
J.C. van de Molengraft RA RO, Risk & Audit
Mr. C.P.W. Saes, Legal & Corporate Secretary
Drs. C.S. Trügg, Corporate Communications & Sustainability

Directie België

P. Isaac, Managing Director 
P. Ceuleers, Commercie
M.C.H. van der Aa, Sales & Operations 
B.P.T Kerkhofs, Controller 

Directie La Place

G.J.M. van Engelen RA, Managing Director a.i. en Finance
J. Jansen, Commercie 
C.A.M. Meijers,  Business Development 
A.H.G.J.M. Mans, Sales & Operations 

Centrale Ondernemingsraad (COR)

P.J. Schlömer, Voorzitter
P.C.J. Otsen, Vice-voorzitter
J. Blaak, Lid
Drs. R.T. Huitenga, Lid
C.J.J.B. van Overveld, Lid
M. de Rozario, Lid
J.J.H. van Meer, Lid
T. Lips, Lid
M.A.M. Jansen, Lid
C.I.M Colin, Lid
H. van Vliet, Lid
K.J.M. Willems, Lid
H. Deegens, Ambtelijk Secretaris a.i.

De samenstelling is weergegeven per 19 februari 2019.