Een duurzame boodschap

Jumbo werkt vanuit verschillende invalshoeken aan de verduurzaming van haar assortiment en bedrijfsvoering en volgt de marktontwikkelingen op de voet. Zo kan het bedrijf goed inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Binnen de speerpunten uit de meerjarenstrategie werkt Jumbo aan vijf actuele duurzaamheidsthema’s, waar klanten, medewerkers en andere betrokken stakeholders waarde aan hechten:
•  Producten met respect voor mens, dier en milieu
•  Gezonder eten en leven
•  Verminderen milieu-impact
•  Leuke werkgever
•  Ondernemen in de samenleving