Leuke werkgever

Vitaliteit

Het bieden van een prettige werkomgeving betekent ook zorgdragen voor gezonde medewerkers. Jumbo is in 2018 doorgegaan met het bieden van gratis fruit en gezondheid check-ups aan medewerkers. Bij vrijwillige controles krijgen medewerkers inzicht in hun conditie, gezondheid en vitaliteit. Daarnaast biedt Jumbo programma’s voor sport & beweging en stoppen met roken aan. Speciaal voor medewerkers in de supply chain zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om de stoppen met roken programma’s onder de aandacht te brengen.

Veiligheid     

Om prettig te werken, heb je een veilige omgeving en goed materieel nodig. Daarom investeert Jumbo continu in nieuwe, moderne middelen. Maar ook in onderhoud en verbetering van haar gebouwen en installaties. Denk aan nieuwe reachtrucks, veilige stellingen, goede ledverlichting en bestrating. Of aan moderne scanners, voicesets en optimale emballage- en afvalsystemen. Met deze investeringen is elk jaar een bedrag van tientallen miljoenen gemoeid.

In 2018 was aandacht voor veiligheid een speerpunt op de distributiecentra en in de winkels. Voor de distributiecentra is deze aanpak niet zozeer op naleving van de regels gericht, maar op het positief stimuleren van de medewerkers door hun teamleiders. Met deze werkwijze is in 2017 succesvol ervaring opgedaan tijdens enkele pilots.  Onder de noemer ‘Samen veiliger’ staat veiligheid structureel op de agenda van het management en wordt er op een aansprekende manier concreet en positief aandacht voor gevraagd. Zo wordt veiligheid een verantwoordelijkheid van iedereen. Deze aanpak heeft onder meer geresulteerd in de aanwezigheid van een veiligheidsdashboard op alle distributiecentra, met daarop een overzicht met cijfers en informatie rondom de veiligheid op de locatie. De gegevens worden regelmatig geactualiseerd, zodat zichtbaar is dat een gezamenlijke inspanning ook écht zorgt voor een veiligere werkplek.

Het distributiecentrum van Jumbo in Elst ontving in november 2018 de tweede prijs in de categorie ‘groot’ van de verkiezing Veiligste Magazijn van Nederland. De jury kwam tot haar oordeel op basis van het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, het aanbod technische voorzieningen, het werkklimaat en het veiligheidsbeleid.

Veiligheid in de winkels is ook een belangrijk aandachtspunt. Elke Jumbo winkel beschikt over minimaal een veiligheidscoach. De functie van veiligheidscoach is erg belangrijk. Deze medewerkers zijn speciaal getraind op het gebied van veiligheid en zijn in het bezit van een BHV-diploma.