Producten met respect voor mens, dier en milieu

Dierenwelzijn

Op het gebied van dierenwelzijn heeft Jumbo in 2018 vooruitgang geboekt met het verder verduurzamen van haar assortiment. Zo zijn er in 2018 wederom stappen gezet in het verder verduurzamen van de Jumbo Nieuwe Standaard Kip, onder meer door ‘early feeding’ toe te passen. Dat komt erop neer dat alle kuikens direct water en voer krijgen zodra ze uit het ei kruipen. Voorheen was dat de eerste 24 tot 48 uur niet het geval, omdat ze moesten wachten totdat de rest van de kuikens was uitgekomen.  Directe toegang tot water en voer heeft een positief effect op het welzijn van de kuikens. Jumbo is de eerste supermarktketen die volledig is overgaan op deze methode. Met de Nieuwe Standaard Kip loopt Jumbo al geruime tijd voorop in het verduurzamen van het kipschap.

Jumbo greep in 2018 de landelijke Beter Leven Week van de Dierenbescherming aan om opnieuw een aantal van haar producten van het Beter Leven keurmerk te voorzien. Een groot deel van de huismerksnacks heeft nu ook het keurmerk, waaronder de kroketten, bitterballen en saté, alsmede een deel van het assortiment kipsticks, kipnuggets, hamburgers en frikandellen. Ook het huismerkassortiment eieren is in 2018 volledig overgegaan op het Beter Leven keurmerk. Deze verdere uitbreiding van producten met Beter Leven keurmerk sluit naadloos aan bij de ambitie van Jumbo om voorloper te zijn op het gebied van dierenwelzijn.

Milieu

Op weg naar PlanetProof

In 2016 maakte Jumbo afspraken met Greenpeace over de verduurzaming van het aanbod AGF (aardappelen, groente en fruit) volgens de richtlijnen van PlanetProof. Hiermee bond Jumbo onder meer de strijd aan tegen de bijensterfte. Het streven was om eind 2018 80% van de Nederlandse AGF PlanetProof gecertifieerd  te hebben. Door de hete zomer was de productie van sommige producten echter niet hoog genoeg. Ook werd vertraging opgelopen bij de certificering van hardfruit, waardoor een percentage van ruim 60% is behaald. De ambitie van Jumbo blijft om eind 2019 100% van de Nederlandse AGF PlanetProof gecertificeerd te hebben.

Jumbo was ook in 2018 partner in Beedeals, een samenwerkingsverband dat een verbeterde leefomgeving voor bijen nastreeft. Het aantal telers dat deelneemt aan Beedeals is wederom toegenomen, onder meer door de toetreding van de aardappeltelers die de Jumbo tafelaardappelen leveren. Met deze leveranciers en telers worden in het kader van Beedeals afspraken gemaakt om bij-vriendelijke maatregelen in de bedrijfsvoering toe te passen.

Verdere verduurzaming zuivel

In 2017 maakte Jumbo afspraken met Milieudefensie om in 2022 alleen nog maar duurzamere melkproducten in de schappen te zetten. Om de voorloperspositie te verstevigen heeft Jumbo in 2018 voorbereidingen getroffen om zowel het Beter Leven keurmerk (BLK) als PlanetProof te voeren voor zuivel onder het Jumbo Huismerk. Beide keurmerken leggen diverse accenten op criteria t.a.v. dierenwelzijn, biodiversiteit, milieu en klimaat. Met deze keurmerken zet Jumbo in op een ruim, gevarieerd én betaalbaar aanbod dagverse zuivel.

Biologisch

Het assortiment biologische huismerkproducten is in de loop van 2018 verder uitgebreid met groenteconserven, vleesvervangers en soep in zak. Het aantal biologische producten onder het Jumbo Huismerk is in 2018 gegroeid tot 277 stuks. De nieuwe biologische rookworst trok in 2018 veel aandacht.

Soja en palmolie

De inspanningen die Jumbo verricht om het bewustzijn bij haar leveranciers over duurzame soja aan te scherpen, werpt vruchten af. Het streven blijft om in de gehele keten zoveel mogelijk RTRS-gecertificeerde soja te gebruiken. RTRS staat voor Round Table Responsible Soy, een certificeringschema voor de verantwoorde teelt van soja. Met RTRS Area Mass Balance krijgt Jumbo beter inzicht in de herkomst van de soja en is het effect van de sojateelt op het regenwoud beter in te schatten. Ook streeft Jumbo samen met haar leveranciers naar het gebruik van 100% gecertificeerde, duurzame palmolie. In 2017 was dit het geval bij 88% van de palmolie die de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie verwerkte. Bij huismerkproducten gold dit voor 99%.

MSC en ASC

Maar liefst 96% van de vis van het Jumbo Huismerk, zowel vers als diepvries, heeft het MSC- of ASC-keurmerk. Ook andere producten met vis van Jumbo, zoals gemaksmaaltijden en diervoeding, zijn nagenoeg allemaal MSC- of ASC-gecertificeerd.