In dialoog met stakeholders

Voor Jumbo als bedrijf dat midden in de samenleving staat, zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijke betrokkenheid van groot belang. Jumbo wil er niet alleen elke dag zijn voor haar klanten, ook wil het bedrijf een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Daarom is het onderhouden van optimale relaties met alle stakeholders van grote waarde. Door goed te luisteren naar wat er speelt in haar naaste omgeving kan Jumbo veel leren. Gedeelde inzichten en kennis stellen Jumbo bovendien in staat om beter in te spelen op verschillende ontwikkelingen in de maatschappij.

In 2018 heeft Jumbo zich ingespannen om de samenwerking met stakeholders verder te ontwikkelen en te professionaliseren, omdat zij ervan overtuigd is dat dit een sleutel tot succesvol ondernemen is. Daarom besteedt het bedrijf veel tijd aan gesprekken met klanten, medewerkers, leveranciers, maatschappelijke organisaties, de Raad van Kinderen en overige stakeholders.