Strategie

Jumbo is actief in een sterk concurrerende markt, waar prijzen blijvend onder druk staan en technologische ontwikkelingen nieuwe kansen en uitdagingen bieden. In dit dynamische speelveld beschouwt Jumbo de klant en diens wensen en behoeften als allesbepalende factor. De meerjarenstrategie 2018 – 2022 van Jumbo is hier volledig omheen gebouwd en kenmerkt zich door vier speerpunten:

  1. Versterken van de Jumbo formule, zodat deze in de markt nóg meer onderscheidend vermogen heeft.

  2. Altijd en overal, om daar te zijn waar de klant is, en deze de mogelijkheid te geven via verschillende kanalen bij Jumbo boodschappen te doen.

  3. Service voor de toekomst, waarbij persoonlijk contact als belangrijke maatstaf geldt, zowel fysiek als digitaal.

  4. Werken aan een ondernemende organisatie, waarin medewerkers worden uitgedaagd om het elke dag beter te doen en om van klanten fans te maken.

De snelle veranderingen in de samenleving vragen om nieuwe accenten in de meerjarenstrategie van Jumbo. Als gevolg hiervan is de naamgeving van enkele strategische pijlers iets aangepast of aangescherpt. 

Duurzaamheidsthema’s

Als supermarktbedrijf staat Jumbo midden in de samenleving. Zij voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om haar heen. Binnen de speerpunten uit de meerjarenstrategie werkt Jumbo aan vijf actuele duurzaamheidsthema's, waar klanten, medewerkers en andere betrokken stakeholders waarde aan hechten:

  • Producten met respect voor mens, dier en milieu, betaalbaar voor de klant en haalbaar voor de boer.

  • Gezonder eten en leven, lekker en gezond eten makkelijk bereikbaar voor iedereen.

  • Verminderen milieu-impact, van het verminderen van voedselverspilling en verpakkingen tot een duurzame bedrijfsvoering.

  • Leuke werkgever, met een uitdagende, prettige en gezonde werkomgeving.

  • Ondernemen in de samenleving, lokaal betrokken en onderdeel van de samenleving.

De hoofdstukken hierna bevatten een verdere uitwerking van de strategische programma’s en gaan dieper in op specifieke aandachtsgebieden binnen de bovenstaande speerpunten en duurzaamheidsthema’s.