Investeringen

in € 1.000

2018

2017

Immateriële vaste activa

  

Goodwill

103.201

6.072

Merknamen

240

-

Vestigingspunten

163.837

18.945

Zelfontwikkelde software

49.583

32.896

Overig

3.114

4.071

 

319.975

61.984

   

Materiële vaste activa

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

1.980

65

Bouwkundige voorzieningen

57.633

43.355

Inventarissen en installaties

78.959

60.758

Andere vaste bedrijfsmiddelen

5.512

1.758

Activa in uitvoering

14.925

15.993

 

159.009

121.929

 

478.984

183.913

Immateriële vaste activa

De investering in goodwill betreft met name de verwerving van EMTÉ in 2018 middels een aandelentransactie. De investeringen in vestigingspunten hebben ook met name betrekking op deze verwerving. Verder zien de investeringen in vestigingspunten toe op de verkrijging van nieuwe individuele winkellocaties van Jumbo. De winkellocaties zijn afzonderlijk verkregen van ondernemers, andere supermarktbedrijven of (project-)ontwikkelaars. Deze overnames kunnen als activa-passiva transacties worden gekwalificeerd. Overgenomen zijn de locatie (met huurcontract) en eventuele materiële vaste activa en medewerkers.

De investering in merknamen heeft betrekking op de overname van EMTÉ.

De investeringen in zelfontwikkelde software hebben met name betrekking op investeringen in ICT software, licenties en Online.

De overige investeringen in immateriële vaste activa bestaan uit sleutelgelden die zijn betaald als vooruitbetaling op toekomstig te verkrijgen nieuwe vestigingspunten, alsmede bindingspremies en desinvesteringsbijdragen aan ondernemers.

Materiële vaste activa

De investeringen in de materiële vaste activa houden verband met de ombouw van EMTÉ winkels, alsmede met de opening van nieuwe winkels en de verbouwing van bestaande Jumbo winkels en La Place vestigingen. Daarnaast is er geïnvesteerd in de ICT infrastructuur van de distributiecentra en winkels en hebben investeringen plaatsgevonden in de E-fulfilment Centers.

Daarnaast bestaan de investeringen uit reguliere vervangingsinvesteringen in bestaande filialen en investeringen in de distributiecentra, het hoofdkantoor, hardware en intern transportmaterieel.

De investeringen in activa in uitvoering hebben betrekking op de bouw van het gemechaniseerd distributiecentrum in Nieuwegein.