Strategische uitgangspunten

La Place nam in 2018 verschillende onderdelen van haar strategische uitgangspunten onder de loep, met als doel het bewerkstelligen van verdere groei in de komende jaren. Zo zijn stappen gezet om de interne processen en systemen verder te optimaliseren en zo mogelijk te vereenvoudigen. Ook is een start gemaakt met het stimuleren van passie, ondernemerschap en eigenaarschap op de restaurantvloer. Met de campagne ‘Jij maakt La Place’ voor bestaande én nieuwe medewerkers zet de restaurantketen in op het boeien, binden en behouden van haar mensen. Verder wil La Place de product- en conceptinnovatie versnellen, zodat ze nog sterker een onderscheidend aanbod in de markt voor foodservice kan voeren. Hiervoor worden speciale trainingen voor medewerkers ontwikkeld.