Excellente service organisatie

Het gestaag verder bouwen aan een excellente serviceorganisatie is voor Jumbo van groot belang. Zo kan Jumbo immers haar ambitie om uit te groeien tot dé omnichannel speler in de Nederlandse markt waarmaken en haar toekomst als klantgericht bedrijf veiligstellen.  De medewerkers zijn bij Jumbo de onbetwiste schakel met de klant. Daarom krijgen zij volop gelegenheid om te werken aan verdere versterking van hun kwaliteiten en prestaties. Minstens zo belangrijk is het om de bijzondere Jumbo bedrijfscultuur op een hoog peil te houden.

Jumboriaan in hart en ziel

Jumbo besteedt veel aandacht aan haar sterke organisatiecultuur, die is gebaseerd op de kernwaarden ‘Samen, Ondernemen, Winnen’. Alle geledingen van het bedrijf zijn hierbij betrokken. Door deze nadrukkelijke focus zijn de Jumbo medewerkers – Jumborianen genoemd – in staat om de klantverwachtingen te overtreffen, iedere dag weer. Met de Gouden Jumbo wedstrijd wordt klantgerichtheid onder medewerkers gestimuleerd.  Medewerkers van het hoofdkantoor in Veghel hebben in 2018 actief deelgenomen aan deze interne wedstrijd.

Ontwikkelen en presteren

Op weg naar een ontwikkelgerichte organisatie

In 2018 heeft Jumbo grote stappen gezet op weg naar een ontwikkelgerichte organisatie. Deze transformatie is nodig omdat het bedrijf de laatste jaren hard is gegroeid en de organisatie daardoor complexer is geworden. Dat laatste geldt ook voor de wereld om ons heen. Jumbo realiseert zich dat ze snel moet kunnen anticiperen op alle veranderingen en dat alerte medewerkers hierbij de sleutel naar succes zijn. Binnen een ontwikkelgerichte organisatie zitten medewerkers zelf actief achter het stuur van hun persoonlijke ontwikkeling en prestaties. De organisatie daagt de medewerkers uit om het elke dag beter te doen. Dat doel verwacht Jumbo onder meer te bereiken door het vragen, ontvangen en geven van feedback tot vaste waarden in de organisatie te maken. Zo’n cultuur kan het zonder traditionele beoordelingscyclus stellen. In 2018 is Jumbo op haar hoofdkantoor aan de slag gegaan met nieuwe instrumenten, waarbij beoordelen en belonen niet langer aan elkaar zijn gekoppeld. De winkels en distributiecentra starten in de loop van 2019 met deze aanpak.

Talentontwikkeling van medewerkers

Om de strategie van Jumbo succesvol te kunnen realiseren, is het cruciaal dat de juiste medewerker op de juiste plek zit. Even zo belangrijk is een stimulerend werkklimaat waarin volop ruimte is voor ontwikkeling. Jumbo gaat ervan uit dat al haar medewerkers beschikken over waardevolle talenten. In sommige gevallen gaat het om talent-in-de dop, dat gebaat is bij verdere ontwikkeling. Jumbo wil alle potentiële talenten ontwikkelen en inzetten voor de organisatie. Het is niet alleen van groot belang om te benoemen welke talenten nodig zijn voor de uitvoering van de groeistrategie. Ook het aantrekken én behouden van talentvolle medewerkers is van onschatbare waarde. Jumbo probeert zoveel mogelijk de interne pijplijn voor het vervullen van sleutelposities te vergroten. Zo blijven immers kennis en het kenmerkende Jumbo DNA behouden. Om aan dit streven concreet invulling te geven, werkt Jumbo sinds 2018 met een zogeheten talentreview. Dit is een soort vlootschouw waarmee het bedrijf beter inzicht wil krijgen in de talenten en ambities van haar medewerkers en aan de hand daarvan doelgerichter talentontwikkeling kan sturen.

Teamleider terug naar de kern

In 2017 is Jumbo in haar distributiecentra gestart met het project ‘Teamleider terug naar de kern’, met als doel te bewerkstelligen dat teamleiders zich meer kunnen richten op hun kerntaak, namelijk het leidinggeven aan de medewerkers in hun team. De gedachte hierachter is dat de organisatie maximaal kan profiteren van meer kwaliteit, betrokkenheid en persoonlijke aandacht op de werkvloer. Om dit te realiseren is gekozen voor een efficiënter aansturingsmodel, waarmee in 2018 meer ervaring is opgedaan. 

Diversiteit en inclusie

Jumbo wil een aantrekkelijke werkgever zijn, onder meer door ervoor te zorgen dat iedereen zich in het bedrijf thuis voelt. Dat kan bijvoorbeeld door de werkvloer en het management een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. Iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, geslacht, religie, seksuele geaardheid, nationaliteit, etc., moet gelijke kansen krijgen, zichzelf zoveel mogelijk kunnen ontplooien en natuurlijk zichzelf kunnen zijn binnen de Jumbo organisatie. Jumbo zorgt daarom voor een diverse en inclusieve organisatie.

Vrouwen in de top

Eind 2018 bestond 34% van het seniormanagement van Jumbo uit vrouwen. De Raad van Bestuur telde 1 vrouwelijk lid (33%). In de Raad van Commissarissen zaten geen vrouwen. Bij toekomstige vacatures wordt nadrukkelijk beoogd hier verandering in aan te brengen.

Mensen met een arbeidsbeperking

Jumbo ziet het als haar taak om mensen die een steun in de rug verdienen, te helpen. Onder begeleiding maken deze mensen kennis met verschillende onderdelen van het supermarktbedrijf. Zo kunnen zij wennen aan een vast werkritme en de omgang met klanten en collega’s. Per eigen winkel heeft Jumbo één zogeheten Wajonger in dienst.

Jumbo, daar gebeurt het

Jumbo heeft voor het realiseren van haar groeiambities ook veel nieuwe collega’s ‘van buiten’ nodig. Het bedrijf rekent voor de komende jaren op zeker 26.000 nieuwe medewerkers per jaar. In een tijd van arbeidsmarktkrapte is dat een flinke opgave. Onder het motto ‘Jumbo, daar gebeurt het’ wil het bedrijf in een nieuwe arbeidsmarktcampagne potentiële medewerkers duidelijk maken dat Jumbo een aantrekkelijke werkgever is die veel perspectief op persoonlijke en professionele ontwikkeling biedt.