Service voor de toekomst

Jumbo heeft zich altijd willen onderscheiden door haar service aan de klant. Persoonlijk contact geldt daarbij als belangrijke maatstaf. Maar de wijze waarop dit contact plaatsvindt, is aan verandering onderhevig. Wat, waar en hoe klanten consumeren verandert namelijk evenzeer. Jumbo beseft dat de consument steeds vaker online is, maar ook ‘onderweg’. Klanten verlangen in hun vraag naar service bovendien een grotere mate van personalisatie.

Jumbo verwacht dat de supermarkt van de toekomst meer en meer een dienstverlenende functie vervult en niet louter een plek is om boodschappen aan te schaffen. Om die reden investeert Jumbo niet alleen in een menselijke service, maar ook in het verder opbouwen van een digitale relatie met de klant op basis van beschikbare data. Dit is mede ingegeven door het succes van online bestellen, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor beleving, inspiratie en voorlichting.