Betaalgemak

In 2018 is Jumbo gestart met de landelijke introductie van een nieuw kassasysteem. Dit is een eerste stap op weg naar een geïntegreerde betaaloplossing, Betaalgemak genaamd. Deze oplossing is gestoeld op de klantbelofte van Vlot Winkelen en moet zorgen voor één toekomstbestendig betaalsysteem voor alle Jumbo formats en voor alle contactmomenten tussen de klant en Jumbo. 

Aan de basis van Betaalgemak staat een in eigen huis ontwikkeld zogeheten kassa-optimalisatiemodel. Dit model bepaalt aan de hand van onder meer winkelformat, vloeroppervlakte en risicobeheersing het optimale aantal afrekenpunten in de juiste mix van soort en beschikbare functies. De klant krijgt hierdoor meer keuzemogelijkheden en een hoogwaardigere winkelbeleving. Betaalgemak richt zich niet uitsluitend op het optimaliseren van de bestaande winkelsituatie. De roadmap voorziet ook in een verdere differentiatie van afrekenmogelijkheden, zoals met behulp van zelfscantechnologie en andere betaalinnovaties. Ook wordt nauwgezet gekeken naar de groei van online winkelen en de veranderende rol van contant geld in de samenleving. Het doel is steeds om het betaalgemak voor de klant beter in balans te brengen met de risico‚Äôs en kosten voor Jumbo.