Vooruitblik 2019

In 2018 slaagden Jumbo en La Place erin hun formules en marktpositie verder te verstevigen. Daardoor ligt er een stevig fundament om verder invulling te geven aan het meerjarenplan van Jumbo, dat volledig is gericht op de wensen en behoeften van de klant. De klant anno nu heeft steeds meer belangstelling voor winkelgemak en een onderscheidend aanbod van lekker en gezond eten. Als antwoord daarop integreren Jumbo en La Place in 2019 de beleving rondom deze thema’s nadrukkelijker in de eigen formules. Jumbo houdt zo onverminderd vast aan haar ambitie om de leidende omnichannel foodspeler op de Nederlandse markt te worden.