Maatschappelijke relevantie

Jumbo wil zo relevant mogelijk blijven voor haar klanten en wil zicht houden op de veranderingen in de wereld. De resultaten van het in 2018 uitgevoerde stakeholdersonderzoek geven een duidelijke richting aan van de maatschappelijk relevante thema’s die Jumbo in 2019 verder wil uitdiepen. In dit onderzoek zijn de belangen en visies van verschillende stakeholdergroepen meegenomen, variërend van klanten en maatschappelijke organisaties tot medewerkers en leveranciers. Als gevolg hiervan zijn thema’s aangewezen die in brede kring in de aandacht staan. Jumbo werkt haar beleid verder uit op deze gebieden en past dit toe in haar bedrijfsvoering. Het gaat dan bijvoorbeeld om vermindering van voedselverspilling, afval en verpakkingen, ruimere beschikbaarheid van betaalbare gezonde producten, stimuleren van een gezonde leefstijl, eerlijke en duurzame voedselketens, dierenwelzijn, goed werkgeverschap, en een plezierige en veilige werkplek.