Online winkelkanalen

Ook in 2019 hebben we door een verdere uitbreiding van de Jumbo online winkelkanalen de omzet uit e-commerce sterk zien stijgen. Aan het einde van het jaar is het aandeel online omzet gegroeid tot ruim 4% van de totale omzet. Ook het aandeel online bestellingen door bedrijven is dit jaar weer flink gestegen, en heeft een omzet bereikt die op het dubbele van het jaar ervoor ligt.

Het tempo waarin de Jumbo online winkelkanalen zich ontwikkelen, stimuleert ons om voortdurend onze strategie af te stemmen op de jongste ontwikkelingen. Inmiddels lopen we tegen de grenzen aan van het huidige groeimodel. In verschillende gebieden is de vraag naar thuisbezorging namelijk groter dan de beschikbare capaciteit. Sinds eind 2018 pakken we dit aan door te bezorgen vanuit gecentraliseerde hubs. Deze zijn al operationeel in de regio’s 's–Hertogenbosch, Amsterdam, Middelburg en Utrecht. Dit bezorgmodel is efficiënter en duurzamer dan thuisbezorging via de winkels. Bovendien biedt het betere mogelijkheden om – indien nodig – effectief op te schalen, waardoor we beter onze klanten in dichtbevolkte stedelijke gebieden kunnen bereiken. Dit model heeft ook tot gevolg dat meer klanten kunnen profiteren van een ruimere keuze aan exactere bezorgmomenten. Ter vergroting van de capaciteit zijn we ook begonnen met de voorbereidingen voor een derde E-Fulfilment Center (EFC). Daarvoor is een geschikte locatie gevonden in Bleiswijk (Zuid-Holland). Het nieuw te bouwen EFC wordt een aanvulling op de bestaande centers in 's–Hertogenbosch en Raalte. We verwachten ruim duizend nieuwe banen te creëren in ons derde EFC, dat begin 2021 operationeel moet zijn. In juli 2019 zijn over de verdere groei en ontwikkeling van e-commerce binnen Jumbo, alsmede over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Jumbo en haar ondernemers, nieuwe samenwerkingsafspraken vastgelegd. Deze gelden vanaf medio 2019 voor een periode van drie jaar.

Eind 2019 telt Jumbo in Nederland 457 Pick Up Points (PUP’s) voor het afhalen van online bestelde boodschappen. Inmiddels worden vanuit 428 winkels de boodschappen bij de klant thuisbezorgd.