Corporate governance

Het transparant besturen van de onderneming is voor Jumbo als familiebedrijf van grote waarde. We willen én moeten rekening houden met de belangen van veel verschillende stakeholders. Soms staan die op gespannen voet met elkaar en moeten we zorgvuldige afwegingen maken. Daarover, en over de wijze van bestuur, leggen we uitvoerig verantwoording af aan verschillende doelgroepen. Informatie over onze handelswijze delen we op Jumborapportage.com, Nieuws.Jumbo.com, Jumbo.com en via externe publicaties.