Wetgeving en arbeidsmarkt

De markt waarin we opereren is in sterke mate afhankelijk van veranderende wet- en regelgeving. Wijzigingen in milieu-, arbeids- en fiscale wetgeving zijn van directe invloed op de bedrijfsvoering. De klimaatplannen in wording van zowel de Nederlandse regering als de EU zullen vergaande gevolgen hebben voor het gehele bedrijfsleven. Nieuwe sociale wetten en regels, zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de afschaffing van het jeugdloon, vragen om aanpassing van arbeidsovereenkomsten. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere kosten, net zoals de toenemende schaarste aan transportcapaciteit. Ook nieuwe fiscale regels en wijziging van btw-tarieven hebben een impact op de prijzen.