Kerngegevens

 

2019

2019

2018

2017

2016

2015

in € miljoen

(na IFRS16)

(voor IFRS16)

    
       

Consumentenomzet Jumbo

8.432

8.432

7.405

7.010

6.679

6.250

Consumentenomzet EMTÉ

85

85

262

-

-

-

Consumentenomzet C1000

-

-

-

-

-

396

Consumentenomzet La Place

165

165

150

124

84

-

Consumentenomzet Jumbo Groep Holding (totaal)

8.682

8.682

7.817

7.134

6.763

6.646

       

Jaarrekeningomzet

6.874

6.874

6.331

5.734

5.443

5.320

       

Resultaat

      

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

637

400

376

354

315

275

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

608

371

345

350

312

245

Bedrijfsresultaat (EBIT)

188

182

181

204

178

123

Resultaat voor belastingen (EBT)

148

173

169

189

143

89

Resultaat na belastingen

115

133

160

156

109

76

Resultaat na belastingen (genormaliseerd voor tariefswijzigingen Vpb)

121

140

127

156

109

76

Genormaliseerde EBITDA in % van de jaarrekeningomzet

9,3%

5,8%

5,9%

6,2%

5,8%

5,2%

EBIT in % van de jaarrekeningomzet

2,7%

2,6%

2,9%

3,6%

3,3%

2,3%

Resultaat na belastingen (genormaliseerd) in % van de jaarrekeningomzet

1,8%

2,0%

2,0%

2,7%

2,0%

1,4%

       

Vermogen

      

Eigen vermogen

601

619

555

440

319

230

Netto schuld

2.916

346

309

170

323

472

Netto schuld/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio)

4,57

0,86

0,82

0,48

1,03

1,72

       

Medewerkers

      

Aantal medewerkers Jumbo

41.707

41.707

37.806

33.024

32.814

31.766

Aantal medewerkers EMTÉ

-

-

2.863

-

-

-

Aantal medewerkers La Place

2.804

2.804

2.992

2.688

1.805

-

Aantal medewerkers Jumbo Groep Holding (totaal)

44.511

44.511

43.661

35.712

34.619

31.766

       

Vestigingen

      

Aantal Jumbo winkels

672

672

618

585

580

580

Aantal EMTÉ winkels

-

-

56

-

-

-

Aantal La Place restaurants

105

105

101

92

59

-