1. Voedselverspilling

Bij Jumbo willen we dé supermarkt zijn die zo min mogelijk eetbaar voedsel weggooit. Vanuit dit oogpunt richten we de voedselketens en onze bedrijfsprocessen zodanig in, dat we verspilling verder kunnen terugdringen.

Hoe we te werk gaan

We werken hard aan het optimaliseren van de voedselketens en richten daarbij onze pijlen vooral op verbetering van logistiek en bestelsystemen, het maken van duidelijke afspraken met leveranciers over volumes, kwaliteit en houdbaarheid, en het informeren van onze medewerkers over en betrekken bij het terugdringen van voedselverspilling. Ook maken we vorderingen door kritisch te kijken naar ons winkelassortiment en bewuster om te gaan met de indeling van het winkelschap. We kiezen er steeds vaker voor om online een breder assortiment aan te bieden en daar de keuzevrijheid voor de klant te garanderen. Met online bestellingen zijn we beter in staat de houdbaarheid van voedsel te bewaken en zo verspilling tegen te gaan. In onze winkels werken we steeds vaker met initiatieven om derving te voorkomen, zoals het afprijzen van producten die tegen hun houdbaarheidsdatum zitten. En met bewaartips, adviezen voor een juiste portionering en recepten betrekken we actief onze klanten bij het tegengaan van voedselverspilling.

Resultaten

Presentatie assortiment

Aangepaste presentaties in het schap voor aardappelen, groenten en fruit (AGF) dragen bij aan het terugdringen van voedselverspilling. Inmiddels zijn in zo’n dertig Jumbo winkels koelschappen voor AGF geïntroduceerd. Dit komt de kwaliteit en houdbaarheid van de producten direct ten goede. Verschillende Jumbo ondernemers hebben een zogeheten dry misting systeem laten plaatsen. Ook dat helpt bij het tegengaan van voedselverspilling. In 2020 zal Jumbo een test uitvoeren met een combinatie van koelschappen en dry misting op de AGF-afdeling. Daarnaast vinden steeds vaker kleinere porties en kleinere groenten, zoals mini-bloemkool en mini-broccoli, hun weg naar het Jumbo schap. Gebleken is dat ook deze oplossingen bijdragen aan minder voedselverspilling.

Voedselbanken

Producten die niet meer geschikt zijn voor de verkoop zijn vaak nog wel te benutten voor consumptie. Inmiddels doneren al ruim 300 Jumbo winkels en meerdere Jumbo distributiecentra aan bijna 180 voedselbanken in Nederland.

Samen minder verspillen

In 2019 hebben we twee pilots uitgevoerd om voedselverspilling te verminderen in onze winkels.

De pilot Samen Minder Verspillen is van start gegaan in zo’n honderd Jumbo winkels. Deze pilot met afgeprijsde verse producten moet ook leiden tot minder voedselverspilling. Verse producten met een houdbaarheidsdatum van dezelfde dag worden tegen een gereduceerd bedrag van € 0,50, € 1,- of € 2,50 aangeboden. We onderzoeken nauwgezet de impact van deze pilot op onze donaties aan lokale voedselbanken. Uiteindelijk willen we tot een opzet komen die niet ten koste gaat van de voedselbanken. In 2020 breiden we de pilot uit naar alle Nederlandse Jumbo winkels.

Met Too Good To Go liep afgelopen jaar ook een pilot. Die gaan we stapsgewijs afbouwen nu we op een andere wijze invulling geven aan het verminderen van voedselverspilling in onze filialen.

Koken met restjes

In onze Jumbo Foodmarkten en Jumbo City’s, alsmede via het Hallo Jumbo magazine en het populaire voedings- en receptenplatform Smulweb inspireren we onze klanten met bewaar- en kooktips voor voedselrestjes. Daarnaast verwerken we steeds vaker producten die niet meer geschikt zijn voor de verkoop in nieuwe voedingsmiddelen, zoals sauzen, soepen, bananenbrood en sappen.